zheng和qiang的汉字?(子衿全篇注音版?)

1、zheng和qiang的汉字?

zheng的汉字:

正(zhèng)、徵(zhēng)、郑(zhèng)

证(zhèng)、蒸(zhēng)、整(zhěng)

挣(zhèng)、怔(zhēng)、政(zhèng)

争(zhēng)、征(zhēng)、铮(zhēng)

筝(zhēng)、症(zhèng)、拯(zhěng)

睁(zhēng)

qiang的汉字:

强(qiáng)、羌(qiāng)、羟(qiǎng)

抢(qiǎng)、墙(qiáng)、腔(qiāng)

锵(qiāng)、戕(qiāng)、枪(qiāng)

蔷(qiáng)、襁(qiǎng)

争[zhēng]

汉语文字

争(拼音:zhēng)是汉语通用规范一级字(常用字)。此字始见于商代甲骨文,其古字形像两手争夺一物,本义即争夺。到后来又引申为争辩,将用手争夺变为用嘴争辩。又引申为力求获得或达到。又引申为竞争。

抢[qiāng]

汉语汉字

抢:qiǎng ㄑㄧㄤˇ,qiāng ㄑㄧㄤˉ,chēng ㄔㄥˉ。偏旁“仓”简化为“仓”。依据古人书法省笔简化 。从手、仓声。(稻谷仓黄割获)匆遽取而藏之是仓之范式。手、仓两范式叠加。以手匆遽取物而藏之是抢之范式

整——完整、整齐、整理、平整、整备、工整、整顿、清整、 整点、齐整、整肃、整枝、整洁、整整、整容、挨整、 整流、整料、规整、整数、整地、匀整、整治、整改、 整饬、整除、整个、休整

抢——抢购、抢占、抢劫、抢婚、抢滩、抢手、抢亲、哄抢、双抢、争抢、抢修、抢掠、明抢、拼抢、抢攻、抢种、抢收、抢工、抢墒、抢渡、抢嘴

整、正、政、证。

强、枪、墙。

zheng和qiang的汉字?(子衿全篇注音版?)

2、子衿全篇注音版?

《 郑zhèng风fēng · 子zǐ衿jīn 》

青qīng青qīng子zǐ衿jīn , 悠yōu悠yōu我wǒ心xīn 。 纵zòng我wǒ不bù往wǎng , 子zǐ宁níng不bù嗣sì音yīn ?

青qīng青qīng子zǐ佩pèi , 悠yōu悠yōu我wǒ思sī 。 纵zòng我wǒ不bù往wǎng , 子zǐ宁níng不bù来lái ?

挑tiāo兮xī达dá兮xī , 在zài城chéng阙què兮xī 。 一yī日rì不bù见jiàn , 如rú三sān月yuè兮xī !

译文

青青的是你的衣领,悠悠的是我的思念。纵然我不曾去会你,难道你不把音信传?

青青的是你的佩带,悠悠的是我的情怀。纵然我不曾去找你,难道你不能主动来?

来来往往张眼望啊,在这高高的城楼上。一天不见你的面啊,好像有三月那样长!

zheng和qiang的汉字?(子衿全篇注音版?)

3、一郑千金的读音?

一郑千金拼音:\”yī zhèng qiān jīn\”这应该是一掷千金的误写吧。一掷千金【拼音】: yī zhì qiān jīn【解释】: 指用钱满不在乎,一花就是一大笔。【出处】: 唐·吴象之《少年行》:“一掷千金浑是胆,家无四壁不知贫。”

zheng和qiang的汉字?(子衿全篇注音版?)

本文内容由网络用户自发贡献,观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权内容,请发送邮件举报,本站将立刻删除。本文链接:https://www.yys.ac.cn/n/5852.html

(0)
上一篇 2023年 3月 19日 上午4:19
下一篇 2023年 3月 19日 上午4:23

相关推荐